Om fjella

Luster er definert som ein fjellkommune med minst 50 % av arealet i fjellområde.

Det er ein klar samanheng mellom breane våre, mykje vatn, dalar og djupe fjordar – og dei høge fjella som står igjen.

Kvifor har me fjell?
Korleis er dei danna?
Korleis kan steinen me finn på fjellet vera mykje eldre enn fjellet sjølv?
Sjå kva NGU skriv.
Sjå kva Forskning.no skriv

Meir geologi

Toppar over 2000 m (allkunne)

Luster Austre Statsalmenning

Sognefjellet – nasjonal turistveg

Steinskred og fjellskred

Skredfarekartlegging i Luster

Kommunefakta Luster Kommune

Her skal komma meir om fjella i Luster