Om fjella

Luster er definert som ein fjellkommune med minst 50 % av arealet i fjellområde.

Det er ein klar samanheng mellom breane våre, mykje vatn, dalar og djupe fjordar – og dei høge fjella som står igjen.

Kvifor har me fjell?
Korleis er dei danna?
Korleis kan steinen me finn på fjellet vera mykje eldre enn fjellet sjølv?

Sjå her omm forming av landskapet
Sjå kva NGU skriv.
Sjå kva Forskning.no skriv

Meir geologi

Toppar over 2000 m (allkunne)

Luster Austre Statsalmenning

Sognefjellet – nasjonal turistveg

Steinskred og fjellskred

Skredfarekartlegging i Luster

Kartlegging og verdivurdering av landskap, naturmiljø og kulturmiljø i Luster kommune Der finn du ei skildring av landskap, naturmiljø og kulturmiljø i Luster kommune

Informasjon om villreinen og Reinheimen – Breheimen

Her skal komma meir om fjella i Luster