Frå Bandet mot Turtagrø
Fuglesteg
Frå Krokberg

Presentasjon av Lustrafjella

Privat side under bygging

Historie

Om fjella våre

Klikk her

Film og bilde

Ein tur til fjells

Klikk her

Aktivitet

Kva skjer i fjellet?

Klikk her

Dei ville fjella

Luster handlar mykje om fjell, bre og fjord. Folk har budd på ei lita stripe i botnen av dalane, langs Lustrafjorden eller på ei fjellhylle over ein dal eller fjorden.

Nesten det samme kvar folk har budd, har fjellet raga over dei, og vore – og er – viktig i livet deira. Arbeid i bratta, fjellet og stølslivet, har forma lustringen.

Fjellet har gitt gode beite, Jakt og fiske har gitt matauke. Fjellet har gitt gode og vonde opplevingar. Turar i fjellet har vore -og er framleis viktig for folkehelsa til lustringen.

Fjord, fjell og bre er viktig for at nettopp Luster er reisemål for mange turistar både i bil og båt.

Er du særleg interessert i lokale stadnamn så finn du det på: https://fylkesatlas.no/ Søk etter stadnamn og hak av for stadnamn under temalag.

Mastergradsoppgåve UIB om stadnamn i Luster. Om stølar frå side 71.

Nve sine kart har mange temalag du kan velje. Blant anna snøskred, flom og svekka is på grunn av kraftutbygging. Sjå Nve sitt kart over faresoner for skred i bratt terreng.

Webkamera:
Sognefjellet,
Turtagrø,
Rødekorshytta
(Sogn Skisenter)
Tindevegen
(nettside med fleire kamera)